Európska legislatíva pre ochranu hlavy

Pri výbere vhodnej ochrany zraku je potrebné zodpovedať niekoľko otázok:

 • aké druhy rizík sa vyskytujú v danom pracovnom prostredí?
 • v akom prostredí budete pracovať - vnútri/vonku, jasno/šero?
 • potrebujete kombináciu kompatibilných OOPP (ochranu zraku, dýchacích ciest a hlavy)?

Prostriedky na ochranu zraku chránia pred viacerými typmi rizík:

 • mechanické: náraz, prach, pevné častice, kovové častice, piesok
 • chemické: kvapky kvapalín (riedidiel, aerosólov, kyselín, zásad, cementu, malty, ...)
 • žiarenie: infračervené, ultrafialové,  laserové
 • elektrické:  priamy kontakt, elektrický oblúk krátkeho spojenia
 • termické: horúce kvapaliny, roztavené materiály, plameň

Pri mechanickom riziku sa jednotlivé prostriedky delia do 4 tried podľa výšky energie nárazu pohybujúcich sa častíc:

 • trieda A: s vysokou energiou nárazu (190 m/s)
 • trieda B: odolné voči časticiam so strednou energiou  nárazu  (120 m/s)
 • trieda C: odolné voči časticiam s nízkou energiou nárazu (45 m/s)
 • trieda D: odolné voči časticiam s minimálnou energiou nárazu (12 m/s)

Podľa typu prostredia je potrebné vybrať si farbu priezoru:

 • bezfarebný: filtrovaním ultrafialových lúčov poskytuje vysoký stupeň ochrany proti ultrafialovému žiareniu
 • dymový: obsahuje filter proti oslneniu slnkom. Filtruje škodlivé UV lúče a viditeľné svetlo, zaisťuje ochranu proti ultrafialovému žiareniu a oslneniu. Umožňuje dobré rozpoznávanie signálnych svetiel
 • žltý: zvyšuje kontrast odfiltrovávaním modrého dielu svetla z viditeľného spektra a zaisťuje ochranu proti ultrafialovému žiareniu
 • žltohnedý: má ochranný protislnečný  filter pre viditeľné spektrum žiarenia a filtruje UV žiarenie. Zachováva dostatočný vnem signálnych farieb
 • zelený: filtruje škodlivé UV žiarenie a v oblasti viditeľného spektra poskytuje ochranu pred oslnením