RADA STANDARD 8XX

Tvarované respirátory vhodné pri dlhotrvajúcom jednorázovom použití. Zaručujú ochranu proti pevným netoxickým časticiam a aerosolom.
typ 810 - FFP1S do 4 x NPHV bez výdychového ventilu
typ 820 - FFP2S do 10 x NPHV bez výdychového ventilu
typ 831 - skladací respirátor s výdychovým ventilom a vrstvou aktívneho uhlia zaručuje ochranu proti pevným netoxickým časticiam a aerosolom v koncentráciách do 10 x NPHV
typ 811 - FFP1S do 4 x NPHV s výdychovým ventilom
typ 841 - FFP2 do 10 x NPHV s výdychovým ventilom
typ 831S - FFPS2 do 10xNPHV s výdychovým ventilom a s vrstvou aktívneho uhlia typ 851 - FFP3 do 30 x NPHV s výdychovým ventilom

Norma EN :149:2002