Masky a filtre 3M

FILTRE 3MTM SÉRIE 6000

Nízka hmotnosť, malý odpor voči dýchaniu, tvar filtrov rozšírujúci sa smerom dozadu zlepšuje vyváženie a neobmedzuje zorné pole, bajonetový upevňovací systém zabezpečuje presné a bezpečné uchytenie. Univerzálnosť: môžu sa používať na všetkých polomaskách a celotvárových maskách 3MTM. Všetky filtre 3MTM série 6000 sa môžu pri použití držiaka 3MTM 501 používať v kombinácii s prachovými filtrami 3MTM série 5000.
Rozdelenie filtrov: 

FilterOhrozenie
3M 6035 P3Častice, aerosóly, dym z ohňa
3M 6051 A1Organické výpary (bod varu nad 65°C)
3M 6054 K1Amoniak a deriváty
3M 6055 A2Organické výpary (bod varu nad 65°C)
3M 6057 ABE1Organické výpary, anorganické a kyslé plyny
3M 6059 ABEK1Organické výpary, anorganické a kyslé plyny
3M 6075 A1+ FormaldehydOrganické výpary (bod varu nad 65°C)
a formaldehyd
3M 6096 HgP3Ortuťové výpary a častice
3M 6098 AXp3Jednozložkové organické výpary 
(bod varu pod 65°C)a častice (použitie 
Ien s celotvárovými maskami)
3M 6099 ABEK2P3Organické výpary, anorganické a kyslé plyny,
amoniak a jeho deriváty a častice
(len pre použitie s celotvárovými maskami)

 

Norma EN :141:2000

Dopyt