3MTM Absorbenty

3MTM CHEMICKÉ ABSORBENTY

Chemické absorbenty 3MTM sú ideálnym riešením pre likvidáciu rozliatych kvapalín. Majú vysokú absorpčnú schopnosť a sú vhodné na absorbovanie rôznych druhov kvapalín. Výhody chemických absorbentov: zaručená bezpečnosť na pracovisku, okamžitá likvidácia rozliatych kvapalín, rýchle a efektívne zadržanie a odstránenie kvapalín, vhodné na likvidáciu väčšiny chemikálií, jednoduchá likvidácia.

Dopyt