O nás

 

Spoločnosť  E U R O M A R K  safe s.r.o

        vznikla v roku 2012 ako nástupnícka spoločnosť predošlej firmy, podnikajúcej na živnosť. Od roku 1992 boli hlavnými predmetmi činnosti výroba a predaj osobných ochranných pracovných pomôcok, ako aj doplnkového sortimentu (predaj čistiacich, hygienických produktov...).

Úspešnou činnosťou sa spoločnosť zaradila k popredným dodávateľom s produktmi OOP na slovenskom trhu a k obchodným aktivitám dnes ponúka aj služby v oblasti logistiky a poradenstva vo výbere vhodných OOP a spracovanie analýzy rizík u našich odberateľov. Prevažnú časť sortimentu v ponuke spoločnosti tvoria produkty slovenských a zahraničných lídrov OOP:

  • COFRA
  • PRABOS
  • ANSELL
  • MAPA Industrial
  • 3M
  • UVEX
  • ČERVA
  • DELTA-PLUS        a veľa iných. 

Dnes má spoločnosť celoslovenskú pôsobnosť s hlavným zameraním na západné a stredné Slovensko. Individuálnym prístupom, vlastným vozovým parkom a skladmi uspokojujeme požiadavky zákazníkov zo všetkých oblastí priemyslu.

Kvalitu služieb garantuje i získanie certifikátu ISO 9001:2008.

Spoločnosť EUROMARK safe s.r.o. podporuje zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím a aktívne spolupracuje s CHRÁNENOU DIELŇOU. Spolupráca prináša ďalšie zvýhodnenia. 

Naším cieľom je chrániť Vašich pracovníkov a tým i Vás. Dosahujeme to dodávaním kvalitných, certifikovaných produktov, doplnených kvalitnými službami.