Kontakt

EUROMARK safe s.r.o.

Benkova 9

P. O. Box 1 B

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro , Vložka číslo:  26786/R

IČO:  46803106      DIČ:  2023579657      IČ DPH:   SK2023579657

.............................................................................................................................................................

Kontakty

 

tel./faxe-mail:
vedenie spoločnosti:
+421 32 774 2412

euromark@euromark.sk

+421 32 771 7241 faxrbrazdil@euromark.sk
obchodné odd.:
+421 32 774 2414

dbanovsky@euromark.sk

+421 32 774 2418

+421 32 774 2411
+421 32 771 7241 fax
účtovné odd.:
+421 32 774 2423

expedícia:
+421 32 774 2415

sklad@euromark.sk

+421 32 774 2416